Tsala ya me ya nnete

Tlhamo ka tsala ya me ya nnete

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩

Araba potso ena

Lebitso la pele

Karabo ea Hau

Similar Questions

 1. Setswana

  Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 2. setswana

  tlhamo ka thuto senotlolo sa Katlego

 3. Setswana

  Thuto ke lesedi tlhamo

 4. Setswana

  Tlhamo ya thuto ke lesedi

 5. Setswana

  Tlhamo ya kanelo

 6. Setswana

  Tlhamo ka fa letsatsi le phirimile

 7. Setswana

  Tlhamo ya kanelo- Ga nkitla ka lebala malatsi a boikhutso a ngogola

 8. Setswana

  Tlhamo ya Bopelotshetlha ga bo duele

 9. Setswana

  Kopa thuso Ka ga Tlhamo ya Mosadi Tshwene o jewa mabogo

 10. setswana

  Tlhamo motho ga a itsiwe e se naga

 11. Setswana

  Tsala ya Gago e falotse moPhato was marematlou ka Naledi. Mo kwalele lekwalo o Mo akgole

 12. Makgetse

  Tsala ya gago e sa tswa go falola marematlou ka dinaledi , Mo kwalele lekwalo Omo akgole , Omo eletse le go Mo eleletsa masego

Ask a new question or view more similar questions.