tlhamo ka thuto senotlolo sa Katlego

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Tlhamo kaga , motho ga a itsewe e se Naga

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. I want to learn about the importance of education

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Mosula wa thuto

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Thuto ke senotlolo sa katlego?

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu