Thuto ke lesedi tlhamo

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. English please.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Tlhamo ka ga thuto ke lesedi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Ke kopa go nthuse ka tiro e

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Thuto ke senotlelo sa bophole go motho mang le mang

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. Kopa thuso ka thuto ke lesedi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu