Setswana home language

Fa nka falola ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. I want answers

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Asking for help about Setswana home work

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Can u plz 🙏 help me

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Fa nka fa lola ditlhatlhobo TSA bogare jwa ng wag a

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. Fa nka falola

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Help me write an essay in home laguage

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. I want helap

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Hi I need help

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Araba potso ena

Lebitso la pele

Karabo ea Hau

Similar Questions

 1. Setswana

  Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 2. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi

 3. Setswana

  Fa nka nna Moporesidente

 4. Setswana

  Kwala tlhama ka setlhogo fa nka falola marematlou ka dinaledi

 5. Setswana

  Fa NKA nna mokaedi WA setheo SA motlakase wa eskom

 6. Setswana

  Fa nka falola marematlou ka dinaledi ...essay points

 7. setswana

  Fa nka falola ditlhatlhobo tsa marematlou

 8. Setswana

  Fa nka nna morutabana wa sekolo se segolwane

 9. Setswana

  Fa nka nna mogokgo wa sekolo se segolwane

 10. Setswana

  Fa nka nna moporesedente Mo making e ya covid 19

 11. setswana

  A mo.dikolong dibuka di ka fediswa tsa emelwa ke diriswa. tsa thekenoloji

 12. Setswana

  Botshelo jwa maloba bo gaisa jwa segompieno

Ask a new question or view more similar questions.