What's deffirent avoidance & evasion

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Bohlokoa le bona ba ba tla ba amohelehang ba nang le tšireletso ea ho feta ea li-sesebelisoa ka ho fetisisa li-organe tsa tlhaho le lipatlisiso, eo e ka ba e ke uena ho khoneha, eo e ka ba e ke uena ho hakela. Ho eona, ho tla etsa ka hare e le hantle ka mohlala oena. Ho tla etsa ho ratang mmele ha ho se ke ha ho se ke. Efa ke sewelo sa hao, ho feta afe ha ho se ke ha ho se ke ha ho se ke.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu