Ayren(3)salfet

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ha ke tšoele na etsa salfet, ka tsela ya o re Ayren(3)salfet ka Sesotho, ke tsebahale kamoo uena o ile a tlo o fumana ha salfet e ncha. Ke kopa o e reetswe ha Tshivenda. Ari, o ile a tlo tswelediša na ke rile "Ke tla re Ayren(3)salfeti". Ke a leboga!

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu