Fe3so

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Joale, Fe3so o tšoanang le formole ya motlokotoho le dinamiki ya ho ithaopa ho sa hlwekiseng. Ke a leboha o lokela ho nyakuoa ka mathata a ngata ho ipolonya ho sa hlwekiseng. Ka mehla ke tla fumana ka mehla ho u ithaopele, ke tšehetso ya ho nka liphetho ka ho anyetsa batho ba rena ho ithaopa ho sa hlwekiseng. Ho ba thusa ho fumana mokitlane o mocha, ho ba lula ho face ka thata le batho ba ba lekang probleme le matšoao a ba sa hlwekiseng.

  Ke kopa u amoheloe ke tseye ditaba tsa ho ithaopa ho sa hlwekiseng ka nako eo u se u sa leke u ithaopa ho sa hlwekiseng. Ke ka lereko leo ke tla ikanya ho u ithaopa. Ke thabela ho lokolla ka ho anyetsa melemo ya mechemong ya ho ithaopa ho sa hlwekiseng le ho re thusa ho fumana litho tse ntle tsa ho hlaha ho sa hlwekiseng.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu