What is the major problem idependent African state?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Mohlomong oa phahamiso e ngoaneng lefatsheng la Afrika ea tsoang donga ke ho thuthumala ka khonehang ea mosebetsi le tšireletso ea matšoao a letsatsi la bogologolo. Tse bohlokoa tsa mohlomong ke ho netefatsa boemo ba bohlokoa ka lohlong le boithulo ho naha, ho bohlokoa ka ho amohela liporofense tsa lichelete le boithokiso bo boholo ba setšo le lipatlelo tsa boithuto.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu