Puo e hlophisitsweng?
Sehlooho; Batjha ba matsatsi ana ba shebana le menate ho feta dithuto TSA bona

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Puo e hlophisitsweng ke tsela e sa phekola. Sehlooho, batjha ba matsatsi ana ba lemenate ho feta dithuto TSA bona.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu