Fa nka nna mokhanselara wa motse was Rona

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ke lekgotla la mokhanselara wa motse was Rona. Ke na lebotho la ho thusa mochine wa mokhatlo, ho na le phepha le boemo bo lesitsweletseng ba mokhanselara. Ka ho ntle le dijo tse ngata le ho feta mochini oa rona, ke amohela ho phaella le ho ana le batho ba motse. Re thusa ho fumana dithuto tse khāre khoasing le ho ts'eoabileng ka mpho ea motho ea lefats'e. Ke na le tsela e kgolo ea ho oketsa dipeo tsa batho ba motse bakeng sa tsebo ea bophelo. Ke na le mopresidente oa malapeng a kekeng ea baithuti, ka mokhoa oa ho phetha le ho sebetsa le Ntate Motsamai, Kota ea mokhanselara, le motheo oa mokhatlo. Ho ka nke ka bohlokoa haholo ho sebetsa le batho bohloko, ho hlompheha le ho hlahisa sehlooho sa motse was Rona. Ke namelletse ho felisa le ho bonolo ha boemong ba batho botle ba motse.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu