Fa nka nna mokhanselara mo tikologong ya Rona

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Koena nka nna mokhanselara mo tikologong ya rona. Ho na le lisebelisoa tse ntle tsa thuso le mohala oa tumello bakeng sa baeti ba nka kamehla Tikologong. Ke ikutloa ka bana ba tikologong le lipontšo tse molemo tsa thuso ho dikolo tsa rona le teko ya bana le basebedisi ba rona. Ke lumella likarolo tsa thuto le lintho tse hetohiletsang ho etsa tikologong e Bokgoni ba rona. Ke ona le litokelo tsa nako le li-technology tsa basebedisi le baeti bakeng sa ba tseba le tseba likarolo tseo ba tsebahalang re sheereng. Ke hetehetsa ho qala tikologong e lifile ka bomalimabe le ho sebelisa le likarolo tsa ka. Ke lumella ho hlaha-pina le ho hlopha leeno baeti ba bokgoni ba tikologong ya rona.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu