Tlhamo .fa nka nna moeteledipele wa baswa wa Naga ya Afrika Bora

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Essay is setswana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Fa Nka ipona Ke feditse mophato Wa marematlou

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Ee

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Fa nka nna moporesitente wa Naga ya rona

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. Fa ketla tlhopiwa go nna moeteledipele wa baswa mo motseng wa rona

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Bopelo tshetlha a Bo duele

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. Eyaa

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Fa nka nna motshwaramatlotlo wa naga ya rona

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Lebitso

Jibu